W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

Październik 2022

5 października

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 października

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień (§ 4 IntrastatR).

17 października

[4]2 Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 października

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za wrzesień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 października deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

Listopad 2022

7 listopada

[1]2Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 listopada

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za październik (§ 4 IntrastatR).

15 listopada

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

21 listopada

[6]2 Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za październik lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7]2 Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 listopada deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za października (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

30 listopada

[8] Przyjęcie przez organ administracji rządowej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU. Program przyjmowany jest przez organ administracji rządowej (wojewoda, minister) w drodze zarządzenia na okres od roku do 5 lat, po konsultacjach z ww. podmiotami (art. 5b ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 PożytPublU).

[9] Uchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU, przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi aktualnego na rok następny (art. 5a ust. 1 PożytPublU).

Grudzień 2022

5 grudnia

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

9 grudnia

[2]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

12 grudnia

[3]2 Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).

15 grudnia

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 grudnia

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

30 grudnia

[8]1 Należy skorygować odpis na zfśs za 2022 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZatrZfśsR).