W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

Lipiec 2022

8 lipca

[1]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

11 lipca

[2]2 Zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec (§ 4 IntrastatR).

15 lipca

[3] Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 lipca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[4] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 lipca

[5] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za czerwiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[6] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 lipca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

Sierpień 2022

10 sierpnia

[1] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[2] Zgłoszenie INTRASTAT za lipiec (§ 4 IntrastatR).

16 sierpnia

[3]2 Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 sierpnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[4]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

22 sierpnia

[5]2 Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za lipiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).

[6]2 Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 sierpnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

Wrzesień 2022

9 września

[1]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

12 września

[2]2 Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).

15 września

[3] Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[4] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 września

[5] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[6] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 września deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

30 września

[7] Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2021 (art. 168 KP).

[8] Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).