Uwaga: Nowe wzory formularzy CIT

Znowelizowane rozporządzenie dostosowuje treść formularzy do zmian związanych z ulgą badawczo-rozwojową (B+R) i określa wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (formularze CIT-8, CIT-8A i CIT-8B), a także informacji o odliczeniach (formularze CIT-8/O i CIT/BR).

Ulga na cele B+R jest narzędziem, który ma zachęcać przedsiębiorców do przeznaczania środków na cele badawczo-rozwojowe do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, czyli tzw. „kosztów kwalifikowanych”.

Do tej kategorii należą koszty pracownicze, czyli np. należności ze stosunku pracy, jeżeli, co bardzo ważne, dotyczą one pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Po raz pierwszy podatnicy będą mogli zaliczać koszty pracownicze do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Zgodnie z informacjami resortu finansów, wzory CIT zmodyfikowano również tak, aby formularze uwzględniały zmiany w ustawach podatkowych. Modyfikacje Ministerstwa Finansów są istotne z punktu widzenia obowiązku dołączania do zeznań podatkowych formularza CIT/TP - ten druk to sprawozdanie z analizy ryzyka ws. cen transferowych. Obowiązek dotyczy też odpowiednich oświadczeń.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że nowe wzory CIT mogą mieć wpływ łącznie na ok. 456 tys. podatników. Nowe wzory będą stosowane do przychodów osiągniętych (poniesionych strat) od 1.1. 2017 r.

Zmiany formularzy CIT wprowadzone zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 25.5.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1191).




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności