Utworzenie strzelnicy wymaga pozwolenia

W sprawie, którą rozpatrywał WSA w Gliwicach, kwestią sporną było pytanie, czy przesunięcie mas ziemi celem utworzenia wałów ziemnych, które będą pełnić funkcję niekomercyjnej strzelnicy, wymaga udzielenia pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Czy utworzony przez inwestora wał o długości 50 m. będzie stanowić obiekt budowlany lub budowlę, bądź też nie zawierają się w żadnej z tych definicji.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że wały ziemne o znacznych rozmiarach niezależnie od funkcji, jaką mają pełnić, wpisują się w definicję budowli, a co za tym idzie są obiektem budowlanym. Nowe ukształtowanie terenu (wały ziemne) mają przypisaną funkcję użytkową i wymaga pozwolenia na budowę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił również skargę inwestora na decyzję SKO w Bielsku-Białej o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy zgodnie z przepisami ustawy z 21.5.1990 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.). By zatwierdzić regulamin konieczne jest uprzednie potwierdzenie legalności lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwości przystąpienia do jej użytkowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności