Utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu

Planowane jest utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu. Ministerstwo Finansów zauważa, że wynika to ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, obejmujących m.in. intensywny wzrost ilości przesyłek pocztowych podlegających kontroli celno-skarbowej oraz z powodu prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) działań zmierzających do uszczelnienia procesu poboru należności publicznoprawnych i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla tego typu obrotu towarowego, w tym wprowadzenia rozwiązań lokalnych, znacząco podnoszących skuteczność działania urzędów celno-skarbowych (UCS) w tym obszarze. Stąd Miejsce Wyznaczone (MW) Poczta Polska w Przemyślu, obsługiwane przez Oddział Celny (OC) w Przemyślu, będzie przekształcone w samodzielny OC Pocztowy w Przemyślu zlokalizowany w gmachu Urzędu Pocztowego Przemyśl 2 przy ul. Mickiewicza 15.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności