Utworzenie obwodów do głosowania w wyborach do Europarlamentu dla głosujących za granicą

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 772 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18.4.219 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Rozporządzenie określa wykaz obwodów głosowania w 201 krajach.

Ponadto, od 3.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA z 11.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2019 r. poz. 727). Zmianę wprowadzono w MSW z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 5; dalej: rozporządzenie), tj. w jego § 12 ust. 1, zgodnie z którym o wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia (chodzi m.in. o osobyy wpisane i dopisane do spisu wyborców), do spisu w części A lub dopisaniu ich do spisu w części A zawiadamia się odpowiednio urząd gminy właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały, a w przypadku osób stale zamieszkałych za granicą - konsula właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania za granicą . W wyniku nowelizacji dodano do tego przepisu zaznaczoną część.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności