Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił ostateczne brzmienie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Teraz dokument czeka na podpis Prezydenta.

Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli , którym prawo własności odebrano, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Jednym z jej elementów jest powołanie Komisji.

Ważne
Ustawa pozwala ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych oraz umożliwić usunięcie ich negatywnych skutków, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic.