Na podstawie art. 31l ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych kandydatowi na doradcę podatkowego, który nie przystąpił do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego i któremu termin upłynął w marcu 2020 r., przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia 1.8.2021 r.

W związku z tym terminy części ustnej egzaminu – dla tych dla kandydatów, którym przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego – odbędą się w dniach:

  • 24 września 2021 r.,
  • 27–30 września 2021 r.