Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – projekt senacki

Konsultacje przeprowadzone w związku z projektem ujawniły, iż zakres zmian jest niewystarczający dla osiągnięcia założonego celu. Dlatego też projekt senacki przewiduje nie tylko wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 90 PublTranspZbU bo to spowodowałoby tylko istotną niespójność w systemie publicznego transportu zbiorowego ale także szereg innych zmian.

Dzięki pracom komisji senackich projekt został znacznie rozszerzony. Zaproponowano wydłużenie terminów określonych w art. 78–82 oraz 85, 89 i 90 PublTranspZbU o rok. Oznacza to więc zaproponowanie dopuszczenia wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie posiadanych uprawnień do 31.12.2017 r. Co więcej, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w 31.12.2016 r. (wydane na podstawie przepisów dotychczasowych) miałyby zachować ważność do 31.12.2017 r.

Ważne
Przedmiotowe zmiany stanowiłyby również, żepodmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób byłyby zobowiązane do 31.12.2017 r. uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W tym samym terminie utrzymane byłyby dotychczasowe zasady finansowania ulgowych przejazdów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności