Nowa ustawa ma za zadanie m.in. kompleksowo uregulować kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu tzw. walutami wirtualnymi. Przychody z obrotu „walutami wirtualnymi” kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Dla przychodów z tego tytułu określone zostaną szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu „walutami wirtualnymi” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W rezultacie przyjęcia powyższych zasad poniesiona strata z obrotu „walutami wirtualnymi” nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. z prowadzonej działalności gospodarczej. Wymiana pomiędzy „walutami wirtualnymi”, niezależnie od tego, czy dokonywana na giełdzie, czy też jednostkowo, ma pozostać obojętna w podatku dochodowym.