Usprawnianie BIP czas zacząć. Są już nowe przepisy!

Nowelizacja (z 8.11.2013 r.) ma ułatwić obywatelom oraz zainteresowanym podmiotom poszukiwanie informacji, które często trudno zlokalizować w gąszczu stron i poszczególnych zakładek.

System nie będzie mieć za zadanie zbierania wszystkich informacji, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a jedynie ułatwienie ich wyszukiwania. Ten mechanizm będzie miał za zadanie odsyłanie do poszczególnych BIP, gdzie dana informacja rzeczywiście będzie się znajdować.

To byłoby rozwiązanie szczególnie wygodne dla petentów, którzy wpiszą szukane przez siebie hasło, a następnie zostaną odesłani do odpowiedniej strony internetowej, właściwego urzędu. Wyszukiwarka repozytorium ma w założeniu po prostu pozwolić na ustalenie miejsca, w którym znajduje się szukana przez zainteresowanego informacja, a następnie pobranie jej bezpośrednio z tej lokalizacji, np. zapisanie pliku na komputerze albo, dla bardziej zaawansowanych, pobranie za pośrednictwem specjalnego interfejsu programistycznego (w taki sposób można automatycznie przetwarzać duże porcje danych np. w aplikacjach).

Według zapowiedzi ministerstwa do spraw administracji i cyfryzacji ostateczna wersja aplikacji ma ruszyć po wakacjach, natomiast wersja testowa miała zostać stworzona już w marcu br.

Stworzenie CRIP zostało powierzone ministrowi do spraw administracji i cyfryzacji, który wydał już na tej podstawie specjalne rozporządzenie. Przepisy wykonawcze regulują:

  • sposoby w jaki do Repozytorium mają być przekazywane informacje przez poszczególne podmioty, zobowiązane do ich przesłania,
  • zakres informacji,
  • harmonogram dostarczania danych.

Jak zapewnia na swojej stronie internetowej MAC, które prowadzi prace nad projektem ‹‹Repozytorium ma ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które ustawa określa jako „informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego››.

Wymienia również przykładowe dane, które mają się znaleźć w zbiorze:

  • Raporty monitoringu jakości powietrza,
  • Raporty monitoringu hałasu,
  • Lista produktów regionalnych i tradycyjnych (z podziałem na województwa),
  • Baza teleadresowa samorządów.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek tworzenia witryn przez podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (są tam wymienione podmioty, które takich informacji muszą udzielać). W większości podmiotów (jeśli nie w całości) takie serwisy już istnieją.

Dlatego ważniejszy wydaje się obowiązek stworzenia przez MAC Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), czyli bezpłatnego narzędzia teleinformatycznego do tworzenia witryn internetowych. Dzięki tej aplikacji będzie można ujednolicić wygląd stron internetowych oraz usprawnić ich funkcjonalność. Biuletyn każdej gminy (oraz analogicznie innych urzędów) stosujących SSDIP będzie miał jednakowe menu przedmiotowe. Nie ma jednak obowiązku stosowania tego narzędzia – jest on jedynie rekomendowany przez projektodawców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności