Usługa Twój e-PIT nie dla prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej

Ustawa z 9.1.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 179) wprowadza zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.; dalej: RyczałtU), które wchodzą w życie 15.2.2020 r.

Istotą zmian jest modyfikacja usługi polegającej na udostępnieniu podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Wprowadzenie do przepisu art. 45cd ust. 1 PDOFizU otrzymuje brzmienie: „Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”. Zmiana ta ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r. Taka sama zmiana ma miejsce w zryczałtowanych podatku od osób fizycznych. W efekcie usług Twój e-PIT nadal nie obejmuje podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Usługa Twój e-PIT została udostępniona w rozliczeniach za 2018 r. Wdrażając powyższą usługę przyjęto, że jej realizacja będzie następować w dwóch etapach. Realizacja drugiego etapu miała być wdrożona do rozliczeń podatku za rok 2019 i dotyczyć podatników zobowiązanych do składania formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS. Ponieważ wdrożenie drugiego etapu w terminie nie było możliwe, omawianą nowelizacją ustawy zawężono zakres usługi polegającej na udostępnieniu przez organy administracji skarbowej wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa ta nie ma nadal zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. Natomiast w zakresie mniejszym niż pierwotnie zakładano będą udostępnione deklaracje PIT-28 i PIT-36. Rozliczenie tych deklaracji w Twój e-PIT nie będzie możliwe przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Ministerstwo Finansów informuje, że usług Twój e-PIT ma jednak szersze możliwości w rozliczeniu za 2019 r., bowiem osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36. Ponadto, usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności