E-mikrofirma: tak nazywa się aplikacja dla najmniejszych przedsiębiorców. Umożliwia księgowanie faktur oraz sporządzenie VAT-owskiej ewidencji. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od 1 lutego za jej pomocą będzie można też utworzyć i wysłać Jednolity Plik Kontrolny.

Przypomnijmy, że do 26 lutego wszyscy płacący VAT przedsiębiorcy muszą przesłać ewidencję sprzedaży i zakupów w elektronicznym formacie JPK. Prawie 1,5 miliona najmniejszych firm zrobi to po raz pierwszy (większe przedsiębiorstwa już go składają).

Ministerstwo Finansów przygotowało dla nich aplikację e-mikrofirma. Można ją pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl. Do jej uruchomienia potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32 lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.

Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy zarejestrować swój profil – podać NIP i ewentualnie hasło. Po zalogowaniu wpisujemy, w rubryce „Twoje dane”, informacje o firmie, m.in. numer rachunku bankowego oraz urząd skarbowy, pod który podlegamy. Można też przejść do ekranu „Ustawienia” i wybrać wzór numerowania faktur.

Jak je sporządzać? Korzystając z funkcji „Wystaw fakturę”. Wpisujemy do niej poszczególne pozycje. Niektóre system wypełnia automatycznie, np. tygodniowy termin płatności (ale można go oczywiście zmienić). Podajemy też stawkę podatku, aplikacja sama go wylicza.

Następnie faktura umieszczana jest w rejestrze sprzedaży i kwalifikowana do rozliczenia danego okresu. Decydująca jest data jej wystawienia. Mogą mieć przez to problemy przedsiębiorcy rozliczający się metodą kasową. U nich obowiązek podatkowy powstaje bowiem dopiero, kiedy kontrahent im zapłaci. Załóżmy, że fakturę wystawioną w styczniu kontrahent opłaci w lutym. Obowiązek podatkowy powstanie w lutym, tymczasem aplikacja wprowadza taką fakturę do rozliczenia styczniowego. Warto, aby twórcy aplikacji pomyśleli o tym przy aktualizacji oprogramowania.

W e-mikrofirma wpisujemy też faktury zakupu, w tym potwierdzające wydatki na samochód z 50 proc. odliczeniem VAT. Zostaną dodane do rejestru według daty księgowania.

Po wpisaniu wszystkich faktur przechodzimy do funkcji „rozliczenia”. Aby zamknąć dany miesiąc, należy wcisnąć „Rozlicz okres”. Faktury znajdziemy w ewidencji. Jeśli chcemy je edytować albo dodać kolejny dokument, musimy użyć przycisku „Cofnij rozliczenie”.

Po zamknięciu danego okresu będziemy mogli wygenerować i wysłać VAT-owski JPK.

—wp