Urzędnicy o grupowym CIT

Dokument Ministerstwa Finansów ma zostać ogłoszony w poniedziałek w południe. Podobnie jak poprzednie podobne ostrzeżenia nie będzie miał mocy prawnej. W praktyce jednak pokaże, jak władze skarbowe będą rozumiały obejście prawa podatkowego, co z kolei pozwoli im zakwestionować korzyści podatkowe ze sztucznie stworzonych – choć najczęściej legalnych – struktur biznesowych.

Poniedziałkowe ostrzeżenie ma dotyczyć struktur zwanych podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). To grupy osób prawnych, które łączą się dla celów podatku dochodowego i występują jako jeden podatnik. Takie rozwiązanie przewidziano dla dużych firm. Kapitał grupy w przeliczeniu na każdą z tworzących ją spółek musi wynieść co najmniej 1 mln zł. Warunkiem istnienia PGK jest też jej co najmniej 3-proc. udział dochodów w przychodach.

Według danych MF za 2015 r. w całym kraju zarejestrowano 61 takich grup. To niby niewiele w stosunku do 456 tys. wszystkich podatników CIT, jednak PGK dostarczają budżetowi znaczną część wpływów z CIT. W 2015 r. podatek należny od nich wyniósł 3,1 mld zł, co stanowiło aż 10 proc. ogólnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawową korzyścią z utworzenia PGK jest możliwość wspólnego rozliczania zysków i strat. Jeżeli któraś ze spółek z grupy nie wygeneruje w danym roku podatkowym dochodu (poniesie stratę), to strata ta będzie mogła zostać pokryta z dochodów innych spółek z grupy. Eliminuje to możliwość utraty prawa do rozliczenia straty. Tak się dzieje, gdy ze względu na niską rentowność podatnik wykazuje stratę (lub minimalny dochód) kilka lat z rzędu i traci możliwość rozliczenia straty sprzed pięciu lat. Do transakcji wewnątrz grupy nie stosuje się też przepisów o dokumentowaniu cen transferowych.

W praktyce pojawiały się wątpliwości co do stosowania korzyści wynikających z uczestnictwa w grupie, np. gdy jedna ze spółek działa w specjalnej strefie ekonomicznej. Naczelny Sąd Administracyjny w 2015 r. uznał jednak, że z obu udogodnień można korzystać równocześnie (sygn. akt II FSK 680/13).

—Paweł Rochowicz
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności