Urząd skarbowy właściwy do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków wynikających z decyzji/postanowienia wydanych Szefa KAS

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 22.2.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 380). Dostosowuje ono przepisy rozporządzenia do zmian ustawowych obowiązujących od 1.1.2019 r.

W zmienionym § 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 419) usprawniono wykonywanie funkcji wierzyciela zobowiązań podatkowych.

W tym celu zaproponowano, aby uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień wydanych przez Szefa KAS, w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tak jak w przypadku orzeczeń naczelnika urzędu celno-skarbowego, był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania tej decyzji lub tego postanowienia.

Ponadto, zmiany obejmują ustalenie wierzyciela należności wynikających z decyzji lub postanowienia Szefa KAS oraz z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego w przypadku, gdy w czasie wydania decyzji lub postanowienia miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego jest na terytorium innego niż Polska. W takich przypadkach wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby odpowiednio Szefa KAS lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności