Urodziny to ostatni dzień na ulgę w PIT

Młodzi pracujący na etacie i zleceniu są zwolnieni z PIT. Jeśli jednak dostaną wynagrodzenie już po dniu swoich 26. urodzin, pracodawca musi je opodatkować. Tak wynika z wydanych na podstawie ordynacji podatkowej objaśnień ministra finansów.

Przypomnijmy, że ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Przysługuje osobom do 26 lat. Księgowi od początku mieli wątpliwości, czy zwolnione są wynagrodzenia wypłacone do końca miesiąca, w którym zatrudniony ukończył 26 lat, czy tylko do dnia jego urodzin. Fiskus w interpretacjach pisał, że ulgę można zastosować, tylko gdy wypłata pensji nastąpi przed dniem lub w dniu 26. urodzin pracownika bądź zleceniobiorcy. Potwierdzają to objaśnienia. Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodu – podkreślił minister finansów. Nie ma znaczenia, za jaki okres należy się wynagrodzenie. Jeśli więc pracownik ma 26. urodziny 27 sierpnia i pensję za ten miesiąc otrzymał w tym dniu – będzie nieopodatkowana. Jeśli dostanie ją 28 sierpnia, pracodawca musi potrącić zaliczkę na PIT.

Limit przychodów zwolnionych z podatku to 85 528 zł rocznie. W rozliczeniu za zeszły rok z ulgi skorzystają ci, których przychody liczone od sierpnia do grudnia nie przekroczyły 35 636,67 zł. Jeśli młodzi są małżeństwem, każdy ma własny limit. Niezależnie od tego, czy rozliczają się indywidualnie, czy wspólnie. Niewykorzystana ulga nie przechodzi jednak na następny rok.

Jeśli przychody młodego są zwolnione z podatku, płatnik (czyli pracodawca bądź zleceniodawca) nie potrąca zaliczek na PIT. Niepotrzebne jest oświadczenie podatnika (które obowiązywało jeszcze w zeszłym roku).

Ze zwolnienia nie skorzystają młodzi zarabiający na umowie o dzieło, prawach autorskich albo prowadzący własną działalność gospodarczą. Ulgi nie stosuje się także do przychodów opodatkowanych ryczałtem. Między innymi zleceń do 200 zł (zawieranych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, który musi potrącić podatek). Zwolnienie nie obejmuje też zasiłków z ubezpieczenia społecznego, np. chorobowych. Są one bowiem zaliczane do przychodów z tzw. innych źródeł, a nie stosunku pracy. Przywilej nie dotyczy także świadczeń za praktyki absolwenckie czy staże uczniowskie.

Młody korzystający ze zwolnienia ma prawo do ulgi na dzieci. Nawet jeśli w zeznaniu rocznym nie wykaże podatku, może liczyć na zwrot przysługującego mu odliczenia – do wysokości zapłaconych składek ZUS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności