Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie określa uproszczone wzory:

  • oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
  • sprawozdania z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Chodzi tu o realizację zadań publicznych w tzw. trybie małych zleceń. Organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. Na podstawie tej oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (np. zarząd gminy), uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić tym organizacjom, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji takiego właśnie zadania składa się według uproszczonych wzorów, które właśnie ogłosił minister rodziny i pracy.

Ważne
Do ofert złożonych przed 10.5.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności