Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów z 13.10.2017 r.: „Uproszczenia zostały wprowadzone w wyniku konsultacji podatkowych, przeprowadzonych z przedsiębiorcami. Polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporządkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia” będzie zawierać oznaczenie „0″. Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1″, a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć)”.

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo informuje, że Pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą.