Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

W maju 2012 r. wpłynął do sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcy proponowali rozszerzenie dotychczasowych uprawnień PIP w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy, poprzez uprawnienie inspektora PIP do nakazania pracodawcy:

  • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz
  • potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę.

Tylko droga sądowa

Obecnie ustalenie, że strony łączy stosunek pracy, jest możliwe jedynie na drodze sądowej, z powództwa zatrudnionego lub inspektora PIP (wnoszonego na rzecz zainteresowanego). Ponadto inspektor może wstępować do toczącego się już postępowania w tej sprawie, w każdym jego stadium. Warunkiem tego jest jednak uzyskanie zgody powoda. Skutkiem proponowanych zmian byłoby także pozbawienie inspektora PIP części dotychczasowych uprawnień związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Inspektor PIP nie musiałby już bowiem wnosić powództw do sądu pracy na rzecz zatrudnionych (zgodnie z projektem mógłby samodzielnie rozstrzygać tę kwestię nakazem, od którego pracodawca mógłby się odwołać na zasadach ogólnych), mógłby jedynie wstępować do toczących się już postępowań.

Obowiązek pisemnego potwierdzania ustnie negocjowanych warunków zatrudnienia

Wnioskodawcy proponowali również zmianę Kodeksu pracy w zakresie obowiązku pisemnego potwierdzania ustnie negocjowanych warunków zatrudnienia. Zgodnie z projektem pracodawca miałby obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecnie pracodawca jest zobligowany do pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W ocenie wnioskodawców dotychczasowe rozwiązania nie są efektywne.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do prac w komisjach. 8 stycznia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendowały jednak odrzucenie projektu.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511)
  • Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2040) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności