Upoważnienie dla dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

Nowe rozporządzenie w tym zakresie wykonuje nowy przepis art. 14b § 6a ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; dalej: OrdPU).

Nowe rozporządzenie upoważnia dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do:

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

2) stwierdzenia wygaśnięcia zmiany interpretacji indywidualnych,

3) uchylania interpretacji indywidualnych oraz wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a OrdPU (tj. w sytuacji gdy w zakresie wniosku o interpretację indywidualną została wydana już interpretacja ogólna).

Od 1.1.2016 r. w nowym art. 14b § 5a OrdPU uregulowano sytuację, gdy występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Zamiast powielać treść interpretacji ogólnej w kolejnych aktach (interpretacjach indywidualnych) organ będzie wydawał postanowienie, na które przysługiwało będzie zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego.

Ważne
W postanowieniu organ obowiązany będzie wskazywać interpretację ogólną, która znajduje zastosowanie w sprawie z jednoczesnym podaniem miejsca jej publikacji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14e § 1 OrdPU, Minister Finansów może zmienić ww. postanowienie w przypadku, gdy wskazana w postanowieniu interpretacja ogólna zostanie zmieniona albo uchylić je w sytuacji, gdy po wydaniu postanowienia zostanie stwierdzone, że nie wystąpiła przesłanka uzasadniająca wydanie postanowienia w oparciu o art. 14b § 5a OrdPU i należało wydać interpretację indywidualną. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie uchylał to postanowienie i wydawał interpretację indywidualną.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności