Unijny akt w sprawie danych: wspólna opinia EIOD i EROD

Akt w sprawie danych ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących dostępu i wykorzystywania danych generowanych z szerokiej gamy produktów i usług, w tym przedmiotów podłączonych do Internetu („Internet rzeczy”), wyrobów medycznych lub zdrowotnych oraz wirtualnych asystentów. Dokument ten ma również na celu zwiększenie prawa osób, których dane dotyczą, do przenoszenia danych na podstawie RODO.

EIOD i EROD z zadowoleniem przyjmują wysiłki podjęte w celu zapewnienia, aby akt w sprawie danych nie oddziaływał na obecnie przyjęte ramy ochrony danych. Jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów, w opinii poparto wyznaczenie organów nadzorczych ds. ochrony danych jako właściwych organów odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania aktu w sprawie danych w zakresie ochrony danych osobowych. EIOD i EROD zwracają się do współprawodawców o wyznaczenie krajowych organów ochrony danych jako właściwych organów koordynujących na mocy aktu w sprawie danych.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że akt w sprawie danych miałby również zastosowanie do wysoce wrażliwych danych osobowych, EIOD i EROD wzywają współprawodawców do zapewnienia należytej ochrony praw osób, których dane dotyczą. Za istotne należy uznać, aby dostęp, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez podmioty inne niż osoby, których dane dotyczą, odbywało się w pełnej zgodności ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Równie istotna, zdaniem EIOD i EROD, jest możliwość skorzystania z urządzeń anonimowo lub w sposób jak najmniej inwazyjny w zakresie prywatności.

Dlatego też w opinii przedstawiono zalecenia dla współprawodawców, aby wprowadzić restrykcje lub ograniczenia dotyczące wykorzystywania danych generowanych w wyniku korzystania z produktu lub usługi przez jakikolwiek podmiot inny niż osoby, których dane dotyczą. Ograniczenia te powinny dotyczyć zwłaszcza wykorzystywania odpowiednich danych do celów marketingu bezpośredniego lub reklamy, monitoringu pracowników, czy obliczania lub modyfikowania składek ubezpieczeniowych albo punktowej oceny kredytowej.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2376
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności