Ulgę rehabilitacyjną potwierdzą karty leczenia

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków w odpowiedzi na interpelację nr 11801. Jej autor poseł Marek Polak zauważa, że stosowanie ulgi jest przedmiotem licznych sporów. Ministerstwo wskazało, że ulga przysługuje niepełnosprawnym oraz podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT niepełnosprawny może odliczyć wydatki na leki ponad 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że powinni je stosować stale lub okresowo. Potwierdzają to m.in. kopie recept lub karty leczenia.

Zdarza się bowiem, że podatnicy muszą zwracać ulgę po latach, gdyż fiskus kwestionuje w trakcie kontroli prawo do odliczenia. Okazuje się, że nie wystarczą faktury potwierdzające zakup medykamentów. Kontrolerzy żądają od podatnika, by przedstawił zaświadczenie od lekarza, że musi stosować określone specyfiki. Lekarze odmawiają ich wystawiania i argumentują, że wystawione recepty i otrzymane na ich podstawie faktury stanowią wystarczające potwierdzenie. W takich sytuacjach fiskus nakazuje pacjentom zwrot ulgi za pięć ostatnich lat.

Według resortu sposób dokumentowania wydatków został określony w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT. Ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Musi on zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. W interpretacjach (np. 2461-IBPB-2-2.4511.1106.2016.2.MMA) fiskus uściśla, że podstawą odliczenia jest posiadanie imiennych dowodów (faktur) poniesienia wydatków. Problem polega na tym, że przepisy ustawy o PIT nie określają jednak, w jaki sposób dokumentować fakt stwierdzenia przez lekarza specjalistę obowiązku przyjmowania leków.

– Ocena, czy stosowanie wynikających z faktur leków (stałe lub czasowe) zostało zalecone przez lekarza specjalistę, następuje, zgodnie z art. 180 ordynacji podatkowej, na podstawie wszelkich dowodów przedstawionych przez podatnika – wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza.

Poinformował, że w weryfikacji dopuszczane są wszystkie dowody przedkładane przez podatników. Jako przykład wymienił: karty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, informacje o leczeniu sanatoryjnym, karty leczenia sporządzane przez lekarzy specjalistów, przekazywane pacjentom oraz lekarzom pierwszego kontaktu, zaświadczenia od lekarzy specjalistów, zaświadczenia lekarzy rodzinnych potwierdzające leczenie specjalistyczne, kserokopie recept wystawionych przez lekarzy specjalistów oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

– To dobrze, że ministerstwo zdecydowało się na wyjaśnienie wątpliwości. Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej stwarza w praktyce wiele problemów. Podatnicy nie mają pewności, jakie wydatki mogą odliczyć i jak je udokumentować. Powinni pamiętać, by odliczając wydatki na zakup leków, gromadzić nie tylko faktury, ale też wszelkie dowody potwierdzające, że ich stosowanie jest konieczne – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Co istotne, nie ma górnej granicy odliczeń. W jednej z interpretacji Izba Skarbowa w Bydgoszczy potwierdziła (ITPB2/4511-369/16/MU), że kobieta poddana drogiej terapii w związku z wirusowym zapaleniem wątroby odliczy nadwyżkę ponad 100 zł wynoszącą blisko 124 tys. zł. Ma bowiem faktury VAT i dokumentację medyczną (zaświadczenie od lekarza specjalisty, wynik badania po leczeniu).

—Monika Pogroszewska
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności