Ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców składających JPK

Plik JPK_VAT należy złożyć do 25. dnia następnego miesiąca. Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń 2018 r. upływa 26.2.2018 r. (poniedziałek).

Ważne

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, które są wskazane w ustawie o VAT.

Składanie co miesiąc informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży w formie JPK_VAT nie zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji VAT.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną (art. 99 ust. 11b VATU).

Wprowadzenie trzeciego sposobu podpisywania JPK

Wprowadzono zmianę do rozporządzenia ministra finansów z 24.6.2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Obok możliwości podpisywania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów w postaci elektronicznej (dalej: księgi) przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, wprowadzono trzeci sposób ich podpisywania.

W związku z wprowadzeniem tej możliwości podpisywania ksiąg, konieczne było wprowadzenie zestawu unikalnych danych w postaci elektronicznej, dotyczących podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przesyłającego plik JPK, które muszą być podane w celu złożenia podpisu. Trzecim sposobem podpisywania ksiąg jest możliwość stosowania innego podpisu elektronicznego zapewniającego ich autentyczność, na który składa się przychód z PIT, imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika. Możliwość ta będzie przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Da to możliwość najmniejszym podmiotom gospodarczym przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT - bez konieczności zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego.

Dodatkowe obowiązki podatnika

Od 1.7.2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe - w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej - będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat: faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych, obrotów magazynowych. W takiej sytuacji podatnik będzie mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności