Udostępnienie na PUESC specyfikacji technicznej xml dla zgłoszeń z zakresem danych H7 było kluczowym momentem, otwierającym etap przygotowań podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne związane z obsługą przesyłek o niskiej wartości do wdrożenia pakietu e-commerce. Założeniem Komisji Europejskiej było wdrożenie pakietu e-commerce od 1.12021 r., jednak sytuacja pandemii spowodowała, że termin ten został przesunięty na dzień 1.7.2021 r. Nie wpłynęło to na intensywność prac po stronie KAS i na obecnym etapie chcielibyśmy poinformować Państwa o udostępnieniu od dnia 22.2.2021r. środowiska testowego PUESC umożliwiającego sprawdzenie działania aplikacji klienckich w zakresie e-commerce. Środowisko testowe dostępne jest dla każdego zainteresowanego podmiotu. Testowanie pozwoli na wczesne diagnozowanie i eliminowanie problemów technicznych i biznesowych, gdyby takie wystąpiły, zarówno po stronie KAS jak i aplikacji.

Firmy będą mogły prowadzić testy swoich aplikacji, korzystając z pomocy Referatu Wsparcia w Obszarze Przywozu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, w dni robocze w godzinach 09:00-15:00, kontakt telefoniczny: 12 629 0135, 12 629 0121 oraz za pośrednictwem e-mail: [email protected]