Na podstawie art. 299 § 7 OrdPU wydano rozporządzenie w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową, które określa:

1) rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym (opłata);

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy KAS opłaty oraz sposób uiszczania tej opłaty.

Wysokość opłaty wynosi:

1) 50 zł – w przypadku informacji udostępnianej: (a) przez organy KAS, (b) w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy KAS, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

2) 65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy KAS.