Udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Na podstawie art. 299 § 7 OrdPU wydano rozporządzenie w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową, które określa:

1) rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym (opłata);

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy KAS opłaty oraz sposób uiszczania tej opłaty.

Wysokość opłaty wynosi:

1) 50 zł – w przypadku informacji udostępnianej: (a) przez organy KAS, (b) w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy KAS, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

2) 65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy KAS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności