Uchylenie przepisu dotyczącego właściwości miejscowej organu podatkowego dla spółek osobowych wyznaczanej według miejsca składania sprawozdania finansowego

Od 25.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 2.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 47). Zmiana dotyczy podmiotów niemających statusu podatnika (spółek osobowych) w podatkach dochodowych, które od 1.10.2018 r. nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych.

Na gruncie art. 45 ust. 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2018 r., podmioty niemające statusu podatnika nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.8.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 122), który dotyczył właściwości miejscowej organu podatkowego dla spółek osobowych wyznaczanej według miejsca składania sprawozdania finansowego - stał się bezprzedmiotowy (podmioty te nie mają już obowiązku składania sprawozdań finansowych). Przepis ten został uchylony.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności