Uchwały w sprawie wsparcia przedsiębiorców – Prezes RIO w Opolu wyjaśnia

Na podstawie znowelizowanej KoronawirusU gminy mogą zwalniać przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, bądź przedłużać im termin płatności rat tej daniny. Zasady udzielania tej pomocy zostały opisane szczegółowo w piśmie Prezesa UOKiK z 1.4.2020 r. Stanowią one pomoc publiczną, które mają pomóc w przezwyciężeniu poważnych zaburzeń w gospodarce i co ważne, udzielanie pomocy w takich formach, nie będzie wymagało zgłaszania do UOKiK.

Prezes RIO wyjaśnia też kwestię wpisywania do uchwał zobowiązania do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jest to sprzeczne z art. 233 § 1 KK. Prezes RIO wyjaśnia, że warunkiem odpowiedzialności karnej jest to, by przepis ustawy, na podstawie którego oświadczenie jest składane, przewidywał też odebranie takiego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, a art. 15p i 15q KoronawirusU takiej czynności nie przewidują.

Prezes RIO zwraca też uwagę na to, że przedsiębiorcy nie muszą składać wniosku o zastosowanie zwolnienia, wprowadzonego uchwałą rady gminy na podstawie KoronawirusU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności