Uchwalenie nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

Uchwalona nowelizacja (procedowana w trybie pilnym) ma także zacząć obowiązywać z dniem 1.1.2021 r., ale zanim to nastąpi musi przejść jeszcze dalszą ścieżkę legislacyjną, tj. musi ją jeszcze rozpatrzyć Senat, podpisać Prezydent RP, a na koniec wymagane jest ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja, zważywszy na tryb pilny jej procedowania, od razu została przekazana do Senatu (druk senacki nr 274).

Dla uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających i wykonawców) kluczowe znaczenie mają przewidziane w nowelizacji zmiany polegające w szczególności na:

  1. uchyleniu przepisów dotyczących zamówień bagatelnych (tj. art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP), 
  2. zrezygnowaniu z wprowadzania obowiązku składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 3 PZP (tj. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia) przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, 
  3. uszczegółowieniu reguł udzielania zamówień w nowym trybie podstawowym w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych w tzw. wariantach II i III (art.  275 pkt 2 i 3 PZP i dalsze z nimi związane). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności