Uchwała SN dotycząca zachowania terminu na odwołanie

Wymieniona uchwała ma związek z odwołaniem (sygn. akt KIO 1562/13), wniesionym w przetargu o wartości mniejszej od progów unijnych na termomodernizację Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Termin na odwołanie wynosił w tym przypadku 5 dni z uwagi na fakt, że informacja o wykluczeniu odwołującego się została przekazana faksem. Wykonawcy w tym terminie nadali odwołanie na poczcie, ale wpłynęło ono do KIO już po upływie tych 5 dni. KIO z tego powodu odrzuciła odwołanie. Wykonawcy jednak zaskarżyli postanowienie w tym przedmiocie do sądu okręgowego, a ten powziął wątpliwości związane z interpretacją art. 180 ust. 4 Pzp i zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności