Rada m. st. Warszawy przyjęła 16.1.2020 r. uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała ma być sposobem na uporządkowanie i ujednolicenie wyglądu stołecznych ulic i ograniczenie ilości reklam w przestrzeni publicznej. Dostawcy nośników i przedsiębiorcy mają 2 lub 3 lata, w zależności od rodzaju nośnika, na dostosowanie swoich reklam do nowych przepisów. W przeciwnym razie czekają ich dotkliwe kary pieniężne.