Ubezpieczenia społeczne na terenie UE

Stan faktyczny

Jolanta Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez spółkę M. której siedziba znajdowała się na Słowacji. Według umowy miała ona wykonywać prace określone dość enigmatycznie jako czynności marketingowe przez około 10 godzin miesięcznie, za tą pracę miała otrzymywać miesięczne wynagrodzenie wynoszące około 40 euro. Poza zatrudnieniem w słowackiej spółce Jolanta Z. prowadziła także działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Wprawdzie w myśl art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną (i decyzja tymczasowa ZUS uznała, że Jolanta Z. jest ubezpieczona w słowackiej instytucji ubezpieczeń społecznych, czyli podlega prawu słowackiemu w zakresie ubezpieczenia społecznego), to jednak ostateczna decyzja ZUS uznała obowiązek Jolanty Z. ubezpieczenia w Polsce, według polskich przepisów.

Mimo zatrudnienia w słowackiej firmie ZUS uznał, że jej praca ma charakter marginalny i przez to nie może stanowić podstawy do objęcia Jolanty Z. wyłącznie słowackim ubezpieczeniem społecznym.

Jolanta Z. odwołała się od tej decyzji ZUS, ale sądy oddaliły kolejno: odwołanie, apelację i skargę kasacyjną.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 5b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego praca o charakterze marginalnym nie będzie brana pod uwagę do celów określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa na mocy art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 podstawowego. W myśl zaś art. 16 rozporządzenia nr 987/2009 sąd polski nie jest właściwy do oceny zastosowania prawa unijnego przez instytucję innego kraju - w tym przypadku zastosowania prawa UE przez instytucje słowackie. Jeżeli ubezpieczony uznaje, że powinien podlegać innemu prawu ubezpieczeń społecznych niż polskie, to powinien zgłosić się do właściwej instytucji w innym kraju UE. W przypadku rozpatrywanym przez SN - odwołująca się powinna wystąpić do słowackiej instytucji o zaświadczenie A1 stwierdzające podleganie ubezpieczeniom słowackim. Gdyby natomiast nie otrzymała takiego zaświadczenia, powinna wejść na drogę odwoławczą, ale według prawa i procedury słowackiej.

Zakład działa według prawa polskiego i przepisów UE. Podstawą do tej decyzji są natomiast ustalenia instytucji ubezpieczeniowej innego kraju UE, które mogą być kwestionowane - ale nie przed sądem polskim.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności