Projekt określa nowe wzory deklaracji składanych przez płatników podatku PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków pobranych w 2021 r.

Zmiany we wzorach ww. deklaracji pozwolą płatnikom wskazać miesiąc (miesiące) roku 2021, w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku. Obecnie, z takiej prolongaty, niektórzy płatnicy będą mogli skorzystać w stosunku do zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku pobranych w styczniu 2021 r.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów