Tytuły wykonawcze wydawane przez sądy oraz niektóre odpisy sądowe i notarialne wyłączone z dokumentów publicznych

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1415 opublikowano ustawę z 23.6.2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych.

Zmiany dotyczą ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1394; dalej: DokumentyPublU), a najistotniejsza z nich polega na uchyleniu pkt 10–14 z art. 5 ust. 2 DokumentyPublU, czyli na wyłączeniu z dokumentów publicznych kategorii pierwszej:

  • tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy lub referendarzy sądowych;
  • odpisów prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego;
  • odpisów orzeczeń lub zaświadczeń stwierdzających uprawnienie do: reprezentacji danej osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane przez sądy;
  • odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż m.in. prawomocne orzeczenia sądowe, gdy ich przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu;
  • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne (takie jak: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie akty poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego oraz spisywanie protokołów), poświadczenia oraz protesty weksli i czeków.

Uzasadniając wyłączenie tych dokumentów z dokumentów publicznych stwierdzono, że pozostawienie ich w rygorze DokumentyPublU skutkowałoby zwielokrotnieniem kosztów ponoszonych przez administrację sądową, oraz stawiałoby przed administracją sądową nowe wyzwania organizacyjne (każdy z sądów musiałby zostać wyposażony w odpowiedni zapas blankietów, na których wskazane dokumenty sądowe mogłyby być wytwarzane, oraz byłby obowiązany wprowadzić mechanizmy ich bezpiecznego przechowywania). Zwiększyłoby to koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, i mogło spowodować opóźnienia w pracy sądów – podczas gdy skutek w postaci zabezpieczenia tych dokumentów przed fałszerstwem może być zapewniony także przy użyciu innych, alternatywnych rozwiązań.

Podsumowując:

  • wymienionych wyżej dokumentów nie trzeba już sporządzać na specjalnych blankietach;
  • rozwiązanie to odciąży sądy i notariuszy oraz zmniejszy koszty związane ze sporządzaniem tych dokumentów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności