Tytuł magistra pozbawił studentkę prawa do stypendium dla najlepszych

Po ukończeniu studiów prawniczych Małgorzata G. (dane zmienione) rozpoczęła studia niestacjonarne na drugim kierunku – na Akademii Morskiej w Szczecinie.

W 2016 r. złożyła do Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów AM wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017. Komisja odmówiła, uzasadniając to ukończeniem studiów magisterskich. Zgodnie z art. 184 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje studia na drugim, nie przysługują świadczenia materialne, w tym wszystkie rodzaje stypendiów. Wyjątkiem jest kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Studentka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Jednocześnie złożyła wniosek o przedstawienie przez WSA pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu o zgodność wspomnianego przepisu z konstytucją. Jej zdaniem pozbawienie studenta prawa do stypendium z powodu posiadania tytułu magistra jest dyskryminacją i narusza zasadę równości.

WSA nie uwzględnił wniosku o skierowanie pytania do TK i oddalił skargę. Wskazano, że Trybunał zajmował się tą kwestią w 2013 r. Uznał wtedy, że chociaż pozbawienie części studentów prawa do stypendiów prowadzi do zróżnicowania podobnych podmiotów, nie przesądza to o niekonstytucyjności wspomnianego przepisu. Nie narusza on zasady równości wobec prawa. Studenci, którzy jeszcze nie ukończyli żadnego kierunku studiów, i ci, którzy mają już go za sobą, to dwie grupy studentów, będących w zróżnicowanej sytuacji. Ukończenie jednego kierunku studiów zwalnia zaś władze publiczne z obowiązku dalszego wspierania lub nagradzania za szczególne osiągnięcia osób, które zdecydowały się kontynuować edukację na kolejnym kierunku. Taką ocenę TK WSA w pełni podzielił.

sygnatura akt: II SA/Sz 476/17
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności