Od 1.1.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28.12.2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2306).

Rozporządzenie określa następujące typy szkół:

artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:

szkoły muzyczne:

  • ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego,
  • ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

szkoły plastyczne:

  • ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,

umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu

egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

szkoły baletowe

ogólnokształcące szkoły baletowe o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie VI przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:

szkoły muzyczne:

  • szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego,
  • szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

szkoły baletowe

szkoły sztuki tańca o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego

szkoły sztuki cyrkowej

szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego

szkoły policealne:

  • szkoły policealne muzyczne – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego
  • szkoły policealne plastyczne – szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury

szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie bibliotekarz albo animator kultury po zdaniu egzaminu dyplomowego

Rozporządzenie określa także w § 4 zasady zmiany dotychczasowych szkół w wymienione w tabeli.