Tylko zarejestrowane podmioty mogą kupować i sprzedawać paliwa opałowe

Takie zgłoszenie (AKC-RU) jest potrzebne dla otrzymania statusu "pośredniczącego podmiotu olejowego" (w przypadku sprzedawców) lub "zużywającego podmiotu olejowego" (dotyczy nabywców). Zarejestrować się muszą także osoby fizyczne, a nawet gminy.
Procedurę rejestracji można przeprowadzić elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego (w tym przypadku tylko osoby fizyczne). Można też złożyć wniosek AKC-RU w formie papierowej (osobiście lub przesłać pocztą) u właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli ktoś zdecydował się na złożenie wniosku elektronicznie, ale nie podpisał go podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi, musi przedstawić dokument tożsamości we właściwym urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku AKC-RU.

Podatnicy powinni pamiętać, że prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia. Jeśli nie można kontynuować rozpoczętego procesu rejestracji, trzeba dokonać ponownego zgłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności