Tylko własny interes prawny uzasadnia skargę na uchwałę rady gminy

Sprawa zaczęła się od skargi Stowarzyszenia Czyste Podlasie na Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. Zaskarżeniu podlegały m.in. wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, zasady odbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów.

Ponieważ po pisemnym wezwaniu Rada Miasta nie zmieniła Regulaminu, Stowarzyszenie złożyło skargę do WSA w Białymstoku w trybie art. 101 ust. 1 SamGminU. Przepis ten pozwala zaskarżyć uchwałę rady gminy do sądu każdemu, kogo interes prawny lub uprawnienie zostały taką uchwałą naruszone.

Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził jednak, że nie został naruszony własny, indywidualny, konkretny interes prawny stowarzyszenia, ale działało ono w interesie publicznym, a zatem skarga z art. 101 ust. 1 SamGminU w tym przypadku nie przysługuje. Tak brzmiało uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku z 5.11.2013 r. (sygn. II SA/Bk 507/13).

Ważne
„Złożenie przez organizację społeczną skargi w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g., będące realizacją jej celu statutowego nie jest działaniem motywowanym naruszeniem własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego, ale stanowi działanie w obronie interesu publicznego, a ten (…) nie może być przesłanką zaskarżenia na podstawie wymienionego przepisu. (…) Organizacja społeczna (…) powinna wykazać, że konkretne regulacje uchwały powodują ograniczenie lub pozbawienie jej konkretnych uprawnień lub powodują nałożenie na nią konkretnych obowiązków”.

Dokładnie taką samą interpretację interesu prawnego przyjął NSA, podkreślając, że Stowarzyszenie nie udowodniło jego istnienia, dlatego skargę kasacyjną oddalił.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności