Tylko do 31.7.2019 r. dobrowolne oznaczenie literowe stawek w kasie fiskalnej

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816; dalej: KasyR) zawierającego m.in. zmiany w zakresie sposobu przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT.


Dotychczasowe zasady oznaczenia literowego stawek

Uchylone już rozporządzenie Ministra Finansów z 14.3.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363; dalej: KasyR13) przewidywało w zakresie przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek podatku VAT następujące zasady:

1) podatnicy zobowiązani byli do stosowania oznaczenia literowego od "A" do "G" do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

a) literze "A" była przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

b) literom od "B" do "G" odpowiadały pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

2) podatnicy przyporządkowywali dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery "A", wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), (szczególne procedury dla turystyki i VAT marża) - przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży serwisant miał obowiązek odnotować w książce kasy.

Podatnicy, którzy w dniu wejścia KasyR, tj. 1.5.2019 r. używali już uprzednio zaprogramowanych kas, mieli obowiązek przypisania stawki podatkowej literze A, i dowolność w odniesieniu do pozostałych stawek i liter.


Oznaczenie literowe stawek po zmianie

W § 59 KasyR zapis, zgodnie z którym podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie rozporządzenia (czyli 1.5.2019 r.) może stosować do 31.7.2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Jednak, po tym terminie musi już stosować stawki przypisane zgodnie z nowym rozporządzeniem. Według nowych zasady, określonych w § 6 KasyR podatnicy przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze "F" i "G" - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 AVTU.

Dodatkowo podatnicy zostali zobowiązani do przedstawienia - na żądanie organu podatkowego sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Wprowadzono więc w zakresie oznaczenia literowego obowiązkowy porządek warto zatem sprawdzić w używanych kasach rejestrujących, jakie jest przyporządkowanie stawek do liter, i w przypadku różnic dokonać zmiany samemu lub za pomocą serwisanta.




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności