Rz: Czy zmiany w kwocie wolnej mają znaczenie dla firm, które teraz wypełniają PIT-11?

Grzegorz Grochowina: Płatnicy powinni uwzględnić te zmiany w trakcie roku. Natomiast PIT-11 jest informacją o dochodach osiągniętych w 2017 r. przez podatnika i zaliczkach pobranych przez płatnika.

Pracownik nie dowie się więc z PIT-11 nic o kwocie wolnej.

Nie. Formularz PIT-11 jest taki sam jak w latach poprzednich. Płatnik nie podaje w nim danych, na podstawie których obliczył zaliczkę. Nie wiadomo, czy i jakiej wysokości kwotę wolną zastosował. Mamy tylko wynik. To podatnik będzie musiał w rozliczeniu za 2017 r. zastosować prawidłową kwotę zmniejszającą podatek. Osoby, które korzystają z programów do rozliczeń, powinny zwrócić uwagę, czy uwzględniają one zmiany w wysokości kwoty wolnej.

Pracownicy mogli złożyć płatnikowi oświadczenie, by zminimalizować dopłatę. Czy korzystali z tej możliwości?

Z badania KPMG wynika, że tylko 25 proc. podatników złożyło płatnikowi oświadczenie, aby do pobieranej od nich zaliczki nie stosował kwoty zmniejszającej podatek. Przypomnijmy, że to nowe rozwiązanie. Dotyczy pracowników, którzy spodziewali się, że ich dochody przekroczą w trakcie roku pierwszy próg podatkowy, czyli 85,5 tys. zł. Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej przez płatnika powodowało, że będą mieli mniejsze dopłaty w zeznaniu rocznym. Jednak 64 proc. pracowników, których dochody przekroczyły pierwszy próg, nie złożyło oświadczenia. Będą więc musieli zwrócić kwoty potrącone przez płatnika. Podobny problem mogą mieć osoby, które przekroczyły próg ze względu na dochody z kilku źródeł.

Co w sytuacji, gdy płatnik nie uwzględnił oświadczenia?

Efektem jest błędne obliczenie zaliczki. Jeśli będzie to powtarzalne zjawisko, firmie mogą grozić kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

—rozmawiała Monika Pogroszewska