Trwają prace nad zmianą ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 nakłada na Ministra Finansów obowiązek przygotowania i wdrożenia regulacji prawnych pozwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w sytuacji udzielania zamówień publicznych, które zostały wyłączone spod przepisów PZP. Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań wiąże się także z działalnością Najwyższej Izby Kontroli, która po przeprowadzonych kontrolach zasygnalizowała konieczność wprowadzenia do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W założeniu projekt ma również usprawnić system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zmianę przepisów proceduralnych. Jak wynika z informacji dotyczącej tego projektu, zmiany w procedurze dotyczącej postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmą m.in. zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji, a także opracowanie przepisów w tym zakresie na wzór norm zawartych w KPA.

Projekt nowelizacji autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności