Trwają prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy

Podstawa prawna stosowania pracy zdalnej, która utraciła moc 4.9.2020 r. (art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) określała, że praca zdalna miała być stosowana przez 180 dni od dnia 8.3.2020 r. Jednak ze względu na potwierdzenie się walorów praktycznych tej formy organizacji pracy postanowiono o przedłużeniu jej obowiązywania.

Od 5 września nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. przewiduje, że praca zdalna może być stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ważne

Niezależnie od omawianej nowelizacji ustawy z dnia 2.3.2020 r. trwają prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących pracę zdalną bezpośrednio do Kodeksu pracy. Obecnie projekt zmian w KP regulujący zagadnienie pracy zdalnej nie został upubliczniony. Wersja robocza została przekazana do konsultacji społecznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności