Trwają prace nad określeniem szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Ustawodawca w art. 25 ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU) upoważnił ministra właściwego do spraw środowiska do określenia szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Od lutego 2019 r. trwają prace nad tym rozporządzeniem.

Cel regulacji

Zróżnicowane właściwości odpadów mają wpływ na ochronę środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz powodują różne uciążliwości. Określenie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów ma na celu ograniczenie uciążliwości i szkód wynikających z koniecznego magazynowania odpadów.

Podmioty zobowiązane

Przepisom projektowanego rozporządzenia będą zobowiązani się podporządkować posiadacze odpadów prowadzący:

 • wstępne magazynowanie odpadów (wytwórcy);
 • tymczasowe magazynowanie odpadów (zbierający);
 • magazynowanie odpadów podczas przetwarzania (przetwarzający).

W przepisach projektowanego rozporządzania zakłada się niestosowanie tych przepisów (w całości lub części) wobec niektórych posiadaczy określonych rodzajów a nawet ilości odpadów.

Zakres regulacji

Projektowane przepisy określają wymagania, które obejmują przede wszystkim:

 • dostosowanie pojemności magazynowych do ilości magazynowanych odpadów i częstotliwości ich odbioru;
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsca;
 • ograniczanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,  oraz powstanie uciążliwości zapachowych;
 • oddzielanie odpadów od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami;
 • oznakowanie miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów;
 • wyposażenie techniczne miejsc magazynowania odpowiednie do przechowywania odpadów;
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych;
 • oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania wycieków oraz ścieków.
Ważne

W projekcie zaproponowano zróżnicowane terminy dostosowania obecnie panujących warunków magazynowania odpadów do nowych przepisów - od 12 do 48 miesięcy od ich dnia wejścia w życie.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności