Celem wytycznych jest wskazanie warunków stosowania ograniczeń z art. 23 RODO w świetle Karty praw podstawowych UE i RODO. Dokument zawiera dokładną analizę kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy dokonywać, dotyczących tego, jak osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń oraz konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. Ponadto wytyczne analizują, w jaki sposób środki prawne określające ograniczenia muszą spełniać wymóg przewidywalności i analizują podstawy ograniczeń wymienionych w art. 23 ust. 1 RODO oraz obowiązki i prawa, które mogą zostać ograniczone. Przedstawiono również wyjaśnienie testu „niezbędności i proporcjonalności”, któremu ograniczenia muszą zostać poddane i go spełnić w oparciu o art. 23 ust. 1 RODO.

Uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do 12 lutego 2021 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=1149.

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych znajduje się na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_pl.

Wytyczne przyjęto 15 grudnia 2020 r. podczas 43. posiedzenia plenarnego EROD. Ich treść w języku angielskim jest dostępna w załączniku poniżej oraz pod linkiem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202010_article23_en.pdf.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1797