Trwają konsultacje publiczne wytycznych ws. ograniczeń na podstawie art. 23 RODO

Celem wytycznych jest wskazanie warunków stosowania ograniczeń z art. 23 RODO w świetle Karty praw podstawowych UE i RODO. Dokument zawiera dokładną analizę kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy dokonywać, dotyczących tego, jak osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń oraz konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. Ponadto wytyczne analizują, w jaki sposób środki prawne określające ograniczenia muszą spełniać wymóg przewidywalności i analizują podstawy ograniczeń wymienionych w art. 23 ust. 1 RODO oraz obowiązki i prawa, które mogą zostać ograniczone. Przedstawiono również wyjaśnienie testu „niezbędności i proporcjonalności”, któremu ograniczenia muszą zostać poddane i go spełnić w oparciu o art. 23 ust. 1 RODO.

Uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do 12 lutego 2021 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=1149.

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych znajduje się na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_pl.

Wytyczne przyjęto 15 grudnia 2020 r. podczas 43. posiedzenia plenarnego EROD. Ich treść w języku angielskim jest dostępna w załączniku poniżej oraz pod linkiem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202010_article23_en.pdf.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1797
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności