Trudniej rozliczyć podatkowe koszty

Wiele spółek przystępujących do dorocznego rozliczenia CIT czeka nie lada trudne zadanie.

Jak wskazuje Michał Koper, associate partner w dziale International Tax and Transaction Services EY Polska, wraz z przygotowaniem CIT za 2021 r. wielu podatników po raz pierwszy stanie przed koniecznością zastosowania tzw. przepisów antyhybrydowych.

– Przepisy, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2021 r. i są implementacją dyrektywy ATAD II, mogą spowodować konieczność pomniejszenia kosztów podatkowych, a w efekcie zwiększyć kwotę podatku do zapłaty. W dużym skrócie można powiedzieć, że celem tych przepisów jest ograniczenie rozpoznawania jako koszty podatkowe wydatków związanych z podmiotami lub płatnościami hybrydowymi, a więc korzystających z odmiennego traktowania przez systemy podatkowe różnych krajów. Skutkiem takiego odmiennego traktowania, któremu mają przeciwdziałać przepisy antyhybrydowe, może być m.in. podwójne odliczenie kosztu lub odliczenie kosztu bez związanego z nim opodatkowania – mówi Michał Koper.

Zmiany w ustawie o CIT, będące implementacją dyrektywy, mają uniemożliwić podwójne odliczenie podatkowe lub odliczenie bez opodatkowania, wynikające z rozbieżności hybrydowych.

Przez podwójne odliczenie (double deduction) należy rozumieć rozpoznawanie w dwóch państwach wartości tych samych świadczeń, kosztów lub strat. Z kolei odliczenie bez opodatkowania (deduction /no inclusion) to odliczenie wartości świadczenia lub hipotetycznego świadczenia między podatnikiem a jego zagranicznym zakładem, lub zagranicznymi zakładami, którego nie uwzględniono w przychodach czy dochodach odbiorcy w państwie odbiorcy.

Nowe przepisy wymagają od podatników przeprowadzenia analiz dokonanych płatności pod kątem wykorzystywania instrumentów hybrydowych lub występowania podmiotów hybrydowych.

– Wysoki stopień skomplikowania nowych regulacji, a także konieczność analizy skutków podatkowych w innych jurysdykcjach wymagają gruntownego przygotowania do rozliczenia i zastosowania po raz pierwszy nowych przepisów. Nawet pomimo wydłużenia terminu rocznego rozliczenia CIT za 2021 r. czasu na szczegółową analizę i uwzględnienie nowych skomplikowanych przepisów w rozliczeniu podatkowym pozostało niewiele – mówi Michał Koper.

Przypomnijmy, że minister finansów przedłużył do 30 czerwca 2022 r. termin złożenia zeznania rocznego za 2021 r. (CIT-8, CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Do 30 czerwca przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu (CIT-8E). To formularz dla spółek rozliczających tzw. CIT estoński.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności