Wiele spółek przystępujących do dorocznego rozliczenia CIT czeka nie lada trudne zadanie.

Jak wskazuje Michał Koper, associate partner w dziale International Tax and Transaction Services EY Polska, wraz z przygotowaniem CIT za 2021 r. wielu podatników po raz pierwszy stanie przed koniecznością zastosowania tzw. przepisów antyhybrydowych.

– Przepisy, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2021 r. i są implementacją dyrektywy ATAD II, mogą spowodować konieczność pomniejszenia kosztów podatkowych, a w efekcie zwiększyć kwotę podatku do zapłaty. W dużym skrócie można powiedzieć, że celem tych przepisów jest ograniczenie rozpoznawania jako koszty podatkowe wydatków związanych z podmiotami lub płatnościami hybrydowymi, a więc korzystających z odmiennego traktowania przez systemy podatkowe różnych krajów. Skutkiem takiego odmiennego traktowania, któremu mają przeciwdziałać przepisy antyhybrydowe, może być m.in. podwójne odliczenie kosztu lub odliczenie kosztu bez związanego z nim opodatkowania – mówi Michał Koper.

Zmiany w ustawie o CIT, będące implementacją dyrektywy, mają uniemożliwić podwójne odliczenie podatkowe lub odliczenie bez opodatkowania, wynikające z rozbieżności hybrydowych.

Przez podwójne odliczenie (double deduction) należy rozumieć rozpoznawanie w dwóch państwach wartości tych samych świadczeń, kosztów lub strat. Z kolei odliczenie bez opodatkowania (deduction /no inclusion) to odliczenie wartości świadczenia lub hipotetycznego świadczenia między podatnikiem a jego zagranicznym zakładem, lub zagranicznymi zakładami, którego nie uwzględniono w przychodach czy dochodach odbiorcy w państwie odbiorcy.

Nowe przepisy wymagają od podatników przeprowadzenia analiz dokonanych płatności pod kątem wykorzystywania instrumentów hybrydowych lub występowania podmiotów hybrydowych.

– Wysoki stopień skomplikowania nowych regulacji, a także konieczność analizy skutków podatkowych w innych jurysdykcjach wymagają gruntownego przygotowania do rozliczenia i zastosowania po raz pierwszy nowych przepisów. Nawet pomimo wydłużenia terminu rocznego rozliczenia CIT za 2021 r. czasu na szczegółową analizę i uwzględnienie nowych skomplikowanych przepisów w rozliczeniu podatkowym pozostało niewiele – mówi Michał Koper.

Przypomnijmy, że minister finansów przedłużył do 30 czerwca 2022 r. termin złożenia zeznania rocznego za 2021 r. (CIT-8, CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Do 30 czerwca przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu (CIT-8E). To formularz dla spółek rozliczających tzw. CIT estoński.