Treść klauzuli egzekucyjnej

Tak uznał NSA w wyroku z 28.7.2020 r. (II FSK 2427/19, Legalis).

Z art. 27 § 1 pkt 10 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU) wynika, że tytuł wykonawczy zawiera klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 § 1 pkt 10 EgzAdmU tytuł wykonawczy powinien zawierać klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej. W przepisach nie określono kształtu klauzuli ani jej treści. Nie nakazano też umieszczenia w niej podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

Omawiany wyrok odnosił się do naruszenia, zdaniem skarżących, przepisów art. 33 § 1 EgzAdmU, ale w brzmieniu sprzed 30.7.2020 r. Przepisy art. 33 EgzAdmU dotyczą podstawy zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Nie wdając się w treść tych zarzutów, z uwagi na inne obecnie brzmienie art. 33 EgzAdmU, warto zwrócić uwagę na zdanie NSA dotyczące rozumienia pojęcia „podpis”, które może mieć znaczenie w sprawach administracyjnych z innego zakresu.

Zdaniem NSA, wymaganie złożenia podpisu nie oznacza, że chodzi o podpis czytelny. Jak czytamy w wyroku: „Podpis osoby jest tylko jeden. Stanowi on sporządzony osobiście, własnoręcznie, niepowtarzalny z założenia znak graficzny, mający identyfikować autora, ale nie tyle poprzez materialną treść, ile poprzez swoją niepowtarzalność, unikalność. Takie niepowtarzalne podpisy zostały złożone na tytułach wykonawczych w niniejszej sprawie, zaś same w sobie nie miały one potwierdzać umocowania do działania w imieniu wierzyciela. Takie potwierdzenie wynika z odrębnie udzielonego upoważnienia, które zostało zakomunikowane w treści pieczęci odciśniętych przy podpisach.”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności