To rada powiatu decyduje, kto będzie jej przewodniczącym

Rada powiatu na początku 2015 r. odwołała przewodniczącego z funkcji. Mężczyzna wniósł na tę uchwałę skargę najpierw do Wojewódzkiego Sądu w Białymstoku (dalej: WSA) argumentując, że przy podejmowaniu tej uchwały naruszone zostały przepisy statutu powiatu.

Przede wszystkim, według skarżącego, projekt uchwały w sprawie jego odwołania nie zawierał uzasadnienia, a to według niego, naruszało konkretne przepisy statutu.

Ponadto, zdaniem skarżącego, brak było opinii komisji, co według niego także naruszało statut. Wreszcie, zdaniem odwołanego przewodniczącego, uchwała powinna była zostać podpisana przez niego, a nie wiceprzewodniczącego rady powiatu, co miało miejsce.

WSA w Białymstoku w wyroku z 15.10.2015 roku oddalił skargę (II SA/Bk 343/15). Sąd uznał, że wynik głosowania stanowił jedynie potwierdzenie woli członków rady odwołania dotychczasowego przewodniczącego, a takie uchwały nie muszą mieć uzasadnienia, bowiem nie stwarzają żadnego nowego faktu, a jedynie potwierdzają wolę członków rady. Uzasadnienie jest konieczne w celu skutecznej sądowej kontroli uchwał, ale w tym przypadku uchwała jedynie potwierdzała wolę członków rady.

Sam wniosek o odwołanie przewodniczącego nie miał co prawda, uzasadnienia, ale zawierał je projekt wniosku – jak zauważył sąd.

"(...) zdaniem sądu, w sytuacji gdy brak motywów podjęcia nie ma wpływu na ocenę aktu, tak, jak w sprawie niniejszej z uwagi na przedmiot uchwały – to brak uzasadnienia nie stanowi naruszenia prawa i nie skutkuje uznaniem uchwały za wadliwą. Taka "liberalna" ocena braku uzasadnienia uchwały, zdaniem sądu, odnosić się będzie do aktów (uchwał) o charakterze deklaratoryjnym (...). Dlatego dla oceny deklaratoryjnej spornej uchwały istotne było zbadanie spełnienia wymogów art. 14 ust. 4 w związku z art. 14 ust. 1 u.s.p."

Ponieważ wymogi z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814, dalej: SamPowU) (kworum, wniosek podpisany przez 1/4 składu rady, głosowanie tajne) został spełniony, to WSA uznał, że skarga podlega oddaleniu i podkreślił, że "to od członków rady powiatu zależy kto ma pełnić funkcję jej przewodniczącego".

Ważne
Sprawa trafiła do NSA, a ten uznał w wyroku z 13.5.2016 r. (II OSK 242/16), że w sprawie wyboru przewodniczącegobezwzględnie trzeba przestrzegać jedynie przepisów SamPowU. Ponadto, w ustnym uzasadnieniu sędzia NSA Jerzy Stolarski podkreślił, że wybór przewodniczącego rady jest sprawą organizacyjną, a o jego osobie zawsze decyduje większość. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności