Trwają prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 981 ze zm.). Z informacji zamieszczonych na https://www.cire.pl/item,215686,1,0,0,0,0,0,mrpit-w-szczegolnych-przypadkach-to-gminy-beda-decydowac-o-lokalizacji-farm-wiatrowych.html wynika, że w nowych przepisach reguła 10H dozna pewnych ograniczeń.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła tzw. zasadę 10H, z której wynika, że elektrownia może być położona w odległości co najmniej dziesięciokrotności swojej wysokości od budynków mieszkalnych. Reguła ta utrudnia proces budowy nowych elektrowni wiatrowych, jak również ogranicza powstawanie nowych budynków mieszkalnych w jej okolicach.

Stwierdzono jednak, że rozsądne będzie podjęcie pewnych odstępstw od zasady 10H i umożliwienie lokalnym władzom decydowania o umiejscowieniu elektrowni, co pomoże w rozbudowie rynku energetyki wiatrowej, która po pierwsze jest przyjazna środowisku, a po drugie jest tańszym źródłem energii. Co za tym idzie takie rozwiązanie pomoże gminom w rozwoju ekonomicznym.

Weryfikacja ostatecznego położenia elektrowni wiatrowej, w tym odpowiednia odległość od zabudowań mieszkalnych, będzie zależna od stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko.

„W projekcie ustawy zostanie wskazana minimalna odległość, którą trzeba będzie uwzględniać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach środowiskowych oraz pozwoleniach na budowę ‒ a za taką, na podstawie opracowań naukowych zakresów oddziaływań elektrowni wiatrowych, uznaje się odległość co najmniej 500 m” ‒ wskazało ministerstwo.

Nowelizacja ustawy ma także pozwolić na ważną zmianę, która dotyczy lokowania budynków mieszkalnych w obrębie uwzględnionej minimalnej odległości 500 m od już wybudowanych elektrowni.

Projekt tzw. ustawy odległościowej jest gotowy, czeka na wpis do wykazu prac rządu i jest szansa, że już w II kwartale bieżącego roku trafi do Sejmu.

Źródło:

  • https://www.cire.pl/item,215686,1,0,0,0,0,0,mrpit-w-szczegolnych-przypadkach-to-gminy-beda-decydowac-o-lokalizacji-farm-wiatrowych.html
  • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961