To gmina będzie mogła decydować o położeniu farm wiatrowych

Trwają prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 981 ze zm.). Z informacji zamieszczonych na https://www.cire.pl/item,215686,1,0,0,0,0,0,mrpit-w-szczegolnych-przypadkach-to-gminy-beda-decydowac-o-lokalizacji-farm-wiatrowych.html wynika, że w nowych przepisach reguła 10H dozna pewnych ograniczeń.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła tzw. zasadę 10H, z której wynika, że elektrownia może być położona w odległości co najmniej dziesięciokrotności swojej wysokości od budynków mieszkalnych. Reguła ta utrudnia proces budowy nowych elektrowni wiatrowych, jak również ogranicza powstawanie nowych budynków mieszkalnych w jej okolicach.

Stwierdzono jednak, że rozsądne będzie podjęcie pewnych odstępstw od zasady 10H i umożliwienie lokalnym władzom decydowania o umiejscowieniu elektrowni, co pomoże w rozbudowie rynku energetyki wiatrowej, która po pierwsze jest przyjazna środowisku, a po drugie jest tańszym źródłem energii. Co za tym idzie takie rozwiązanie pomoże gminom w rozwoju ekonomicznym.

Weryfikacja ostatecznego położenia elektrowni wiatrowej, w tym odpowiednia odległość od zabudowań mieszkalnych, będzie zależna od stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko.

"W projekcie ustawy zostanie wskazana minimalna odległość, którą trzeba będzie uwzględniać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach środowiskowych oraz pozwoleniach na budowę ‒ a za taką, na podstawie opracowań naukowych zakresów oddziaływań elektrowni wiatrowych, uznaje się odległość co najmniej 500 m" ‒ wskazało ministerstwo.

Nowelizacja ustawy ma także pozwolić na ważną zmianę, która dotyczy lokowania budynków mieszkalnych w obrębie uwzględnionej minimalnej odległości 500 m od już wybudowanych elektrowni.

Projekt tzw. ustawy odległościowej jest gotowy, czeka na wpis do wykazu prac rządu i jest szansa, że już w II kwartale bieżącego roku trafi do Sejmu.

Źródło:

  • https://www.cire.pl/item,215686,1,0,0,0,0,0,mrpit-w-szczegolnych-przypadkach-to-gminy-beda-decydowac-o-lokalizacji-farm-wiatrowych.html
  • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności