Analizowano wyzwania internetowe. Zdaniem prawie połowy nastolatków ostatnio oglądane wyzwanie było bezpieczne i określało je jako zabawne lub lekkie. Około 32% nastolatków informowało, że wyzwanie było ryzykowne, ale bezpieczne. Jedynie niewielki procent nastolatków – odpowiednio 14 i 3% wskazało, że wyzwanie było ryzykowne i niebezpieczne lub bardzo niebezpieczne.

Jednocześnie nastolatkowie przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w wyzwaniach starają się zrozumieć ryzyko danego wyzwania. Ryzyko oceniane jest na podstawie informacji uzyskanych od innych osób, komentarzy dotyczących wyzwania czy rozmów z przyjaciółmi. Wobec czego aplikacja uznała, że pomoc nastolatkom w ocenie ryzyk jest najważniejsza w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Potrzebę uzyskania większej ilości informacji umożliwiających ocenę ryzyk dostrzega również około 46% nastolatków.

Przeanalizowano również wpływ fałszywych informacji zamieszczanych w aplikacji, dotyczących samookaleczeń albo samobójstw. Zgodnie z wynikami ponad 31% nastolatków odczuło negatywne konsekwencje w związku z takimi treściami, a jeszcze więcej, bo 63% ankietowanych stwierdziło, że źle wpłynęło to na ich zdrowie psychiczne.

Ankieta wykazała również problem z jakim mierzą się rodzice, którym brakuje narzędzi wobec tego co jest publikowane.

W celu wzmocnienia wiedzy wszystkich ankietowanych użytkowników aplikacji opracowano nowe informacje, które są dedykowane wyzwaniom oraz treściom fałszywym. Wzmocniono również pozycje moderatorów aplikacji, którzy mają być ostrzegani przy wykorzystaniu nowej technologii, gdy jakiś hasztag zostanie powiązany z niebezpiecznymi treściami a ich liczba będzie nagle wzrastała. Na tej podstawie odpowiednie zespoły będą mogły z wyprzedzeniem odnaleźć źródło sytuacji i podejmować kroki, które będą miały na celu zminimalizowanie szkodliwego działania.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/tiktok-zbadal-kwestie-bezpieczenstwa-nastolatkow-w-sieci