Terminy na uzupełnienie dokumentacji w związku z pandemią koronawirusa

Literalna wykładnia art. 15 zzs ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: KoronawirusU) prowadzi do wniosku, że w tym przypadku termin na uzupełnienie dokumentacji jeszcze nie upłynął.

Ustawa nie zawiera w swej treści przepisów intertemporalnych, które określały by w jaki sposób należy liczyć terminy rozpoczęte przed lub po wejściu w życie KoronawirusU. Jedyna regulacja w tym zakresie znajduje się w już przytoczonym art. 15 zzs ust. 1 KoronawirusU. Wydanie decyzji odmownej będzie się z dużą dozą prawdopodobieństwa wiązać z jej uchyleniem przez organ odwoławczy wobec wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla strony w czasie wstrzymania biegu terminów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności