Termin wdrożenia rozwiązań technicznych do wydawania nowych dowodów osobistych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1817 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 30.9.2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 

Komunikat dotyczy art. 3a ustawy z 14.4.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000 ze zm.; dalej: ZmDowodyU21). Wynika z niego, że minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych miał ogłosić w Dz.U. komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 

Ważne

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców ustanowiono na dzień 7.11.2021 r.

W związku z tym trzeba przypomnieć, że ZmDowodyU21 wchodzi w życie, poza przewidzianymi wyjątkami, właśnie 7.11.2021 r. (art. 10 ZmDowodyU21). 

Przy czym, dowody osobiste wydane przed 7.11.2021 r. oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów. Termin ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie może przekroczyć 3.8.2031 r. (art. 4 ZmDowodyU21).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności